Rusalii 1 (Martori)

Dacă lumea dintâi a fost creată pentru Adam, al doilea Adam a coborât din cer pentru salvarea întâiului Adam și a urmașilor lui din capcana în care s-au lăsat prinși. Celui de-al doilea Adam Dumnezeu “I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui” (Efeseni 1:22-23). Ca Trup al Său, viețuind încă pe pământ, Biserica este modelată în prezent din “țărâna” tuturor popoarelor lumii și, prin Cincizecimea noului testament, primește suflarea vieții eterne a Duhului Sfânt (1 Corinteni 12:13). Trupul lui Christos nu poate fi însuflețit decât de Duhul lui Christos.

Dacă actul coborârii Duhului Sfânt a fost un eveniment unic, petrecut la Rusalii, semnificând nașterea Bisericii, eveniment pe care-l sărbătorim în fiecare an, repetarea lui la nivel individual rămâne o nevoie acută și perpetuă pentru fiecare credincios care s-a întors la Dumnezeu. Botezul Duhului pune pe inima credinciosului sigiliul apartenenței la Împărăția de sus, dar nu asigură imunitate în împărăția de jos, împotriva suferinței, a persecuției și altor neajunsuri inerente viețuirii pe pământ.

Duhul este activ în credincioșii botezați de El în trei sfere: în Biserică, în lume și în viața personală. Ca martori, Christos ne-a trimis într-o lume cufundată în întuneric și pierzare (Ioan 20:21; Fapte 1:8), un mediu în care suntem angajați în luptă spirituală fără sorți de izbândă, dacă ignorăm armătura oferită de El. Cine ar îndrăzni să neglijeze “puterea” pe care însuși Dumnezeu a socotit-o necesară oamenilor, și cine s-ar aventura să plece ca ambasador “până la marginile pământului”, fără să fi fost îmbrăcat cu mantaua de investitură a botezului cu Duhul Sfânt?

Numai despre oameni credincioși care și-au luat în serios trimiterea și au luptat călăuziți, insuflați și împuteniciți de Duhul Sfânt, s-a putut spune că “au răscolit lumea” (Fapte 17:6). Și câtă nevoie să fie răscolită are lumea în care trăim noi astăzi, atât la nivel global, cât și la nivelul cercurilor sociale în care ne mișcăm, fiecare dintre noi!

Lăsând la o parte discuțiile teoretice și savante pe tema Rusaliilor, avem nevoie să precipităm în acțiuni concrete tot ce știm déjà despre ele. La urma urmei, ca un credincios rezident temporar pe pământ, fiecare dintre noi va fi sau un răscolitor, sau un imitator al lumii în care viețuim.

Alegerea ne aparține.

Advertisement