Vinovăția, Consecințe și Remediu


Vinovăţia planează deasupra capului, individual sau colectiv, ca sabia lui Damocles, căci, “nu este niciunul fără vină, niciunul măcar; toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. Se pare că slava, un corolar al vieții dăruite de Dumnezeu creaturii, a fost norma pentru Adam în ziua creaţiei, slavă retrasă odată cu judecarea și condamnarea neascultării sale.

Mă gândesc la recunoaşterea vinovăţiei ca o condiţie obligatorie (deși nu suficientă) a disculpării; obligatorie spre a reveni la concordanţă cu realitatea. A n-o face ar însemna a rămâne delincvenţi moral în faţa instanţei supreme.

Incriminarea vinovatului se face pe baza Legii (din exterior) şi a conştiinţei (din interior). Acuzarea altora, pe fondul social, se naşte rareori din pasiune pentru justiţie; deseori însă din încercarea personală de justificare a propriei vinovăţii, prin comparaţie cu vina celui tocmai prins cu mâţa-n sac, vină reală sau imaginată.

Cât despre Evreii de odinioară, mi se pare mie că asumarea, din partea lor, a vinovăţiei, a fost doar paliativă; în timp ce Legea era ignorată prin inculparea Celui nevinovat, iar conştiinţa era amorţită prin ignorarea multiplelor dovezi oferite de Dumnezeu în favoarea Trimisului Său.

Asumarea din partea Evreilor a răspunderii pentru sângele lui Isus a fost pretinsă şi interesată. Nici nu le trecea prin cap c-ar fi fost vinovaţi; dimpotrivă, ei se credeau executorii sentinţei divine asupra “impostorului” Isus.

Era la lucru spiritul de gloată, instigată de preoţime, cu scopul de a manipula decizia lui Pilat în conformitate cu interesele lor.

Mulțimile au cauzat deseori cotituri bruște în istorie, cu urmări durabile sau ireversibile. Este putere în mulțime, în ciuda caracterului ei instabil, imprevizibil, influențabil și ușor de manipulat. Spiritul de turmă preia controlul mulțimii. În turmă, psihologia se schimbă radical. În turmă, oamenii nu mai au dubii, ci doar ceretitudini. Se conving unii pe alții că ce fac e bine, conform argumentului statistic. Odată ce au decis între ei un anumit lucru, vor fi dispuși să meargă oricât de departe e nevoie, ca să-l obțină. Nu mai acceptă nici un argument.

Interesant de meditat asupra ideii de justiţie a gloatei (de obicei indusă de instigatori) în contrast cu cea a individului, mai predispus să asculte îndemnul conștiinței sale. Asumarea responsabilităţii colective este totuși posibilă şi viabilă, cum s-a întâmplat de câteva ori în istoria poporului ales, când regretul a fost veritabil, nu indus prin manipulare.

Advertisement

One thought on “Vinovăția, Consecințe și Remediu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s