Niciodată sau Întotdeauna? Note Finale la Pilda Celor Doi Fii


O primă observație lexicală în pildă este prezența unor cuvinte care transmit ideea de complet, definitiv, final, cum sunt; “rob”, “tot”, “totdeauna”,“niciodată”, “mort”, “înviat”, “pierdut”, “găsit”. Cele trei personaje ale pildei nu se mulțumesc cu jumătăți de măsură. Ei merg până la capăt. Mezinul strânge și risipește “tot”, fratele mai mare se laudă că “niciodată” n-a călcat porunca tatălui și se plânge în fața lui că “niciodată nu mi-ai dat”, iar tatăl îi replică, “tot ce am este al tău”.

“Niciodată” și “întotdeauna” sunt cuvinte frecvent folosite ca reproș în certuri, de obicei menite să exagereze un argument în favoarea proprie (“tu niciodată”, sau “tu totdeauna”, folosite în sens negativ, ca acuzație).

Credinciosul care nu realizează bogăția sa în Christos trăiește o viață de sărăcie spirituală, similară cu robia, cum mărturisește fiul mai mare: “eu îți slujesc ca un rob de atâția ani”, deși toate bunurile gospodăriei erau la dispoziția lui, după cum îi explică cu bunăvoință tatăl său: “tot ce am eu este al tău” . O tristă soartă! Ori că nu realizează ce are, ori că nu-i dispus să împărtășească cu alții, adică pretinșii lui prieteni, de care face caz în fața porții, numai ca să-și justifice atitudinea și pretențiile.

Apoi, el credea că poate avea o relație cu tatăl lui bazată pe munca sa, pe lucrarea sa, pe faptele sale, uitând că nu numai ascultarea formală este importantă, ci și a respecta pe tatăl și a iubi pe fratele lui (Luca 10:25-28). În versetul 29 el rezumă istoria vieții sale, și-și prezintă resumee-ul, de care-i atât de mândru. Doar câteva cuvinte spun totul despre sine. La capitolul dedicare el mărturisește a fi slujit “ca un rob”, fără a realiza absurdul situației de rob în casa tatălui tău! La secțiunea vechime în câmpul muncii el declară “de atâția ani”, practic toată viața sa. Prezență neîntreruptă la datorie. La secțiunea supunere, el adaugă “niciodată nu ți-am călcat porunca”. La capitolul compensații în munca depusă, “niciodată nu mi-ai dat măcat un ied”.

Ne aducem aminte că fiul cel tânăr pretindea, “dă-mi”. Acum fratele lui mai mare reproșează, “nu mi-ai dat”. Dorința a fost prezentă în amândoi. Unul a cerut, a primit și a risipit. Celălalt a dorit, dar n-a cerut. În final, niciunul din ei n-a avut lucrurile după care tânjea. Întreaga situație ne amintește cuvintele din epistola lui Iacov: “Voi poftiți, și nu aveți … pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre”. Să nu scăpăm din vedere faptul că apostolul ni se adresează nouă. Nimic nu s-a schimbat în condiția umană în ultimii două mii de ani.

Ca răspuns la diatriba cu iz de auto-compătimire a fiului mai mare, tatăl îi clarifică situația cu multă bunăvoință. Cuvintele cheie sunt, “totdeauna” și “tot” ‘ce am eu este al tău’ din răspunsul tatălui. A fi “totdeauna” cu Tatăl și a trăi în sărăcie, a fi bogat și totuși a duce lipsă – ce poate fi mai trist, mai absurd și mai lipsit de sens? În același timp, să te bucuri de pocăința fratelui tău înseamnă infinit mai mult decât slujirea și fidelitatea ta. Conform celor trei pilde, în bucurie accentul trebuie mutat de la tine spre fratele, spre aproapele tău (vezi Filipeni 2:4 și 1 Corinteni 12:7). În egoism nu este bucurie, ci doar o febră nestinsă, care se cere alimentată în permanență.

Indiferența locuitorilor din țara depărtată față de tânărul străin este mai ușor de explicat și de suportat, decât resentimentele și ranchiuna fratelui său mai mare. Cunoscuții și vecinii l-au putut considera un om bun, după standardele umane, dar bunătatea lui nu atrage, nu convinge și nu are nici un farmec, conform definiției din Proverbe: “Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui” (19:22).

Advertisement

One thought on “Niciodată sau Întotdeauna? Note Finale la Pilda Celor Doi Fii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s