Este Putere în Cuvânt/Cuvinte


Cuvântul lui Dumnezeu:

– a creat tot ce există în univers

– a revelat tot ce știm despre Sine

– a legislat tot ce așteaptă El de la noi

– S-a întrupat, ca să ne poată ridica din condiția pierzării noastre

Cuvântul lui Adam în Eden, în starea sa de inocență:

Adam:

– a privit la (a scanat) fiecare creatură

– a discernut esența făpturii ei

– a definit-o, a descris-o și a numit-o în conformitate cu ce a “văzut” în ea

El a realizat astfel o primitivă clasificare sistematică în zoologie și în botanică

Nu putem să nu ne întrebăm, măcar în mod nostalgic, oare câte din cuvintele originale din vocabularul creat de Adam în Eden au supraviețuit până în zilele noastre, desigur cu modificările inerente pe care le-au suferit prin secole și milenii?

Cuvintele noastre? Sunt o sabie cu două tăișuri:

– ele ne incriminează

– sau ne absolvesc de vinovăție

– amândouă stau în puterea limbii noastre

“Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, și din cuvintele tale vei fi osândit” (Matei 12:37).

Atenție la cuvinte!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s