E Vremea Roadelor


Doar pământul cel bun oferă un mediu propice încolțirii, creșterii și rodirii, aceasta din urmă fiind scopul semănării seminței celei bune, adică procesul prin care pământul și sămânța se unesc pentru totdeauna în îmbrățișarea dăruirii de sine, care asigură dăinuirea solului fertil și perpetuarea seminței. Iată câteva spicuiri din poezia lui Mihai Beniuc;

Sunt măr de lângă drum și fără gard.
La mine-n ramuri poame roșii ard.
Drumețule, să iei fără sfială,
Că n-ai sa dai la nimeni socoteală.

Iar dacă vrei s-aduci cuiva mulțam,
Adu-l țărânei ce sub mine-o am.
E țara ce la sânul ei ne ține,
Hrănindu-ne pe tine și pe mine.

Când se-ncălzește-n primăveri sub soare,
În mine sunt puzderie de floare,
Iar vara, adăpat din sucu-i sfânt,
Cu crengile mă-ndoi până-n pământ,

În semn de prea adâncă plecăciune,
De tot ce-aș vrea să spun și nu știu spune.
În toamnă, când pe creangă măr de măru-i,
La pământeni cu dragoste mă dărui.

Când au pornit podoabele-mi să cadă
Și vine blana groasă de zăpadă,
Eu strâng vârtos în rădăcini pamântul
Să nu mă smulgă din temeiuri vântul.

Și an de an mi-i rodul mai bogat
Și an de an mai gata sunt de dat.

Numai roada rămâne, oferită cu larghețe tuturor, sau păstrată în hambar până la primăvară, pentru a fi semănată și ea, la rândul ei. Planta care a rodit se ofilește și moare, topindu-se în solul care a hrănit-o, îmbogățindu-l pentru rodnicie viitoare.

Undeva între semănare și rodire, între citire (auzire) și aplicare (trăire) în procesul cunoașterii Cuvântului, trebuie plasat momentul interpretării lui, care nu poate fi decât interpretare corectă, parte constitutivă a înțelegerii. Interpretarea conduce la înțelegere și înțelegerea duce la trăire.

Metafore ale Cuvântului

Dumnezeu a promis că sămânța Cuvântului va funcționa ca o lampă pentru picioarele noastre, când umblăm pe cărările Sale, ca o lumină interioară pentru inima noastră, care ne ajută să discernem și să decidem corect, ca un ciocan care sparge inimi pietrificate în necredință, ca un foc care arde gunoaiele unei vieți trecute, ca lapte pentru creștere, ca sămânță care aduce roada vieții veșnice, ca miere care oferă dulceață și aur, care îmbogățește.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s