Căsnicia


Căsătoria în Faze și Ipostaze 4

Căsătoria este termenul generic pentru viața în doi și, ca verb, descrie actul solemn al unirii, un legământ nou în viața lor, încheiat înaintea oamenilor și consfințit de Dumnezeu. La actul căsătoriei asistă martori, a căror prezență o validează. Fără martori nu există căsătorie, decât poate în literatura de factură romantică.

Căsătoria are două nevoi majore – virtuți și unelte de întreținere. Între virtuți se numără la loc de cinste dragostea și bunătatea. Uneltele de întreținere, însă, au nevoie de un atelier întreg: comunicare, consultare, toleranță, iertate, uitare, aducere aminte, compromis (în sensul bun al cuvântului), reconciliere, și multe altele.

Căsnicia este a patra ipostază a căsătoriei. Este căsătoria tradusă în limbaj cotidian, este traiul împreună al celor doi soți, la prezentul continuu. Toate pot părea bune în teorie, dar practica rămâne piatra de încercare și în căsătorie, ca în celelalte aspecte ale vieții. Am văzut cu toții soți care se străduiesc să afișeze o fațadă de unitate, dar în practică trăiesc ca divorțați, plasați emoțional la kilometri distanță unul de altul. O mică modificare în fonetica și ortografia termenului în discuție va defini starea familiei ca o căsnicie, sau o căznicie.

Paul Brand, medic creștin britanic, făcea observația că, de vreme ce în căsnicie doi soți devin un singur trup, nu mai există bariere între ei. Ca urmare, fiecare devine vulnerabil în fața celuilalt. Intimitatea și vulnerabilitatea merg mână în mână. Soții se cunosc atât de bine, încât se află în poziția de a-și cauza unul altuia mai multă suferință decât oricine altcineva. A trata aspru pe soț sau soție este o cruzime refinată, fiindcă se petrece pe fondul confidenței, al încrederii, și a unor bariere de apărare scăzute sau cu totul lipsă între ei. Rezultatul final va fi împietrirea și dezvoltarea mecanismelor de apărare, care-i va izola unul de altul.

Este nevoie de doi pentru o căsnicie reușită, dar de stricat o poate strica unul singur. Cauza nereușitei în căsnicie va fi întotdeauna aceeași – EGO-ul.

Va urma

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s