Nici Meteahnă, Nici Cusur


Levitic 21:16-24; 22:17-25

Vechiul Testament nu încetează să șoptească în urechile minții noastre, în limbajul tipologic, simbolic al imaginilor. Dumnezeu a interzis imaginile în închinare, dar le-a utilizat în instruire, ca mod de întrupare a unor concepte destinate, în cele din urmă, nouă.

Închinătorii VT au aplicat, factual obiectele symbol. Ei au băut apă din stâncă, noi din Duhul, ei aduceau jertfe necurmat la Templu, noi ne aducem pe noi înșine ca jertfă vie (Romani 12:1).

Reglementate în detaliu și elevate în importanță prin Lege, slujba preoției și sistemul de jertfe stau amândouă în centrul religiei iudaice. Aflăm din Levitic că preotul trebuia să fie fără meteahnă, iar jertfa adusă pe altar fără cusur. Deși în esență un ”defect” în amândouă cazurile, Cornilescu a ales cuvinte diferite pentru defectul de neacceptat în preot și cel respins în jertfa adusă pe altar, respectiv ”meteahnă” și ”cusur”, parțial sinonime, amândonuă arhaisme la ora actuală.

Orice defect sau imperfecțiune era incompatibilă cu sfințenia conferită de Dumnezeu locașului dedicat Lui. Dacă preotul trebuia să fie fără defect, datoria închinătorului era să aducă la altar un animal fără defect. Defectul de neacceptat în preot, ca și cel în animalul de jertfă, era de natură trupească. Levitul candidat la preoție nu putea face nimic spre a se califica pentru funcție, asemenea animalului pentru sacrificiu. În cazul jertfei, datoria de a selecta un animal fără cusur cădea în sarcina închinătorului. Cum era inima lui așa era vita târâtă de el la altar.

Calificările vechi-testamentale sunt prefigurative, vizând Preotul și Jertfa prin definiție, spre care amândouă priveau în mod anticipativ. Atât perfecțiunea fizică a preotului, cât și a animalului de jertfă anunțau perfecțiunea intrisecă, într-Unul, a Marelui Preot și a Jertfei Supreme.

Aplicabilitatea simbolică a cerinței vechi testamentale merge însă un pas mai departe. Ca și credincios, și tu ești, în același timp, și preotul (1 Petru 2:5 ) și jertfa (Romani 12:2). De data asta, calificarea nu mai este de narură trupească și depinde de tine însuți. Ca preot ești chemat la o slujbă înaltă; ca jertfă ți se cere perfecțiune (Maei 5:48).

Dr. Charles Koller, fost președinte la Norhern Baptist Seminary și-a întitulat una din predici  “Slightly Soiled, Greatly Reduced in Price”. Un cusur mărunt îți poate descalifica jertfa personală, precum o meteahnă slujba de preot. Ce se cere de la preot se cere și de la jertfă.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s