Da și Nu?


Ori, mai degrabă ”da” sau ”nu” – în perfect raport antinomic; afirmația și negația prin definiție, situate la polii opuși ai scopului în comunicare. Deși, mă tem că afirmațiile și negațiile noastre au început să-și estompeze tot mai mult distincțiile în conversație, până la a anula orice distincție între ele. Amândouă sunt împinse încoace și încolo, tot mai facil, pe o scală alunecoasă, folosite ca arme în apărarea intereselor personale. În loc să să scoată la iveală adevărul, amândouă cuvintele reușesc cu uimitor succes să-l ascundă, când acesta devine incomod pentru sine.

Un ”da” se poate pronunța în conversație cu inflexiuni menite să-i confere semnificații diferite de afirmativul normal, până acolo încât să transmită ideea de negație. Și invers, prin felul cum este pronunțat, ”nu”-ul nostru poate fi un ”da” mai mult sau mai puțin voalat. Și, între ele, o înșiruire întreagă de nuanțe intermediare. Cât privește pe ascultător, acesta poate fi antrenat, sau nu, să discearnă nuanțele în devierile semantice intenționate de vorbitor în folosirea celor două cuvinte.

Isus a semnalat primejdia, a recomandat modul de a o combate și a identificat sursa unei astfel de practici, când a rostit aceste cuvinte, ”Felul vostru de vorbire să fie ”Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău” (Matei 5:37). Ce trece peste ”da” și ”nu” este spuză trasă pe turta proprie, este încercare de justificare a unor lucruri îndoielnice, este cazuistică cimentată în habitudini care ne definesc, dificil de aruncat peste bord, devreme ce sunt dificil de recunoscut și admis în noi înșine.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s