Puteri și … puteri


“Puterile veacului viitor” (Evrei 6:5) au invadat veacul prezent, aprinzând lumini în inimi, schimbând vieți, recuperând destine pentru veșnicie. Puterile veacului viitor sunt acum la lucru, ”până va intra numărul deplin al neamurilor … și tot Israelul va fi mântuit” (Romani 11:25-26), până când numărul celor salvați de la pierzare va atinge masa critică. Atunci veacul prezent se va topi în veșnicia care va separa pentru totdeauna oile de capre.

”Puterea întunericului” (Luca 22:53; Coloseni 1:13) își consumă ultimele secunde din ceasul îngăduit lucrării ei. Puterea întunericului a operat de la început (în grădina Edenului), își lucrează și acum agenda ascunsă, prin amăgire, prin ispitiri și prin făgăduințe mincinoase.

”Puterea morții” (Evrei 2:14), otrava inoculată de dinții șarpelui celui vechi, a domnit necontestată de-a lungul istoriei, peste orice ființă născută pe pământ, cu doar două excepții, Enoh și Ilie, cei doi martori (ceruți conform Legii), care confirmă pentru noi făgăduința nemuririi.

“Puterea păcatului” (1 Corinteni 15:56) și-a stabilit un cap de pod în fiecare ființă umană și se războiește din răsputeri în mădularele noastre, căutând să prevină întoarcerea creaturii la Creatorul ei.

”Puterea învierii Lui” (Filipeni 3:10) – iată soluția, antidotul la efectele nefaste ale lucrării puterilor vrăjmașe, iată Călcâiul, care a zdrobit capul șarpelui, Lumina care a risipit întunericul, Viața care a nimicit domnia morții și Puterea care a stopat lucrarea păcatului!

Până acum am fost ținunți ostateci puterilor străine, de-acum putem alege și depinde numai de noi, cărei puteri ne supunem.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s